Wat is een Geopark? 

Een park met Unesco werelderfgoed status in aanvraag

Een Geopark is een landschap van wereldniveau met unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden gecombineerd met Werelderfgoed-monumenten. Het is een landschap waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt met steden, dorpen en infrastructuur, met heel veel landschapsschoon en cultureel erfgoed, dat toegankelijk en interessant is. Anders gezegd: een Geopark is een gebied met een sterke regionale identiteit die is afgeleid van haar natuurlijke en culturele kenmerken. De ontstaansgeschiedenis (geologie en geomorfologie) en de natuur, in combinatie met culturele en regionale tradities en ontwikkelingen vormen de ingrediënten voor een duurzame ontwikkeling ervan. Een Geopark is een door de Unesco gedefinieerd gebied dat bovengenoemde kenmerken heeft, en deel uitmaakt van het Unesco-programma International Network of Geoparks.

 

Geopark Gooi & Vecht i.o.

De regio Gooi & Vecht is een geologisch, natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol gebied. Het stuwwallandschap, met veel cultureel erfgoed (circa 1100 monumenten) en met overgangen en gradiënten naar natuurlijke meren (het Naardermeer), en de veenweidegebieden in de Vechtstreek levert meer dan voldoende Geo-sites op om te mogen spreken van een uniek 'geo-landschap'.

Al deze waarden zijn duurzaam en internationaal beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet, Monumentenwet, Werelderfgoed, Aardkundige monumenten, Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Wetland, EU-vogelrichtlijn en Natura 2000.

 

Onderdeel van European Geoparks Network 

De stichting Geopark Gooi & Vecht i.o. streeft er naar te gaan voldoen aan de praktische voorwaarden om lid te kunnen worden van het European Geoparks Network en zo het Geopark Gooi & Vecht definitief te maken.

 

Route en informatie Geopark Gooi & Vecht

Graag laten we u via onderstaande route en brochure kennismaken met de bijzonderheden en de mogelijkheden van het Geopark Gooi & Vecht. Wij nodigen u uit de route te fietsen of te wandelen en zo de rijke historie van onze prachtige regio nader te beleven. Meer informatie over de status van het Geopark vindt u via deze link. Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!