Iktoon 2018

De hele maand juni staat de Gooi & Vechtstreek in het teken van Iktoon! Met Iktoon geven culturele instellingen, verenigingen, vakdocenten en amateurkunstenaars verspreid door Nederland een positieve impuls aan het draagvlak voor kunst en cultuur. Dat betekent een maand waarin de amateurverenigingen die elk op eigen initiatief besluiten hieraan deel te nemen, in het zonnetje worden gezet, met publiciteit, aandacht van publiek en van de media.

Met een zeer geslaagd openingsfestival op 2 juni in het Raadhuis Hilversum is iktoon van start gegaan.

Hieronder vindt u het complete Gooi & Vecht Iktoon-programma. 

Als afsluiting van de Iktoon maand organiseert Regio Gooi en Vechtstreek een spetterende avond in Spant! Bussum. Tijdens de gratis slotavond kunt u genieten van de optredens van lokale verenigingen voor musical, toneel, muziek, zang en dans. U kunt met eigen ogen én oren ervaren hoe leuk, mooi en gevarieerd amateurkunst in Gooi en Vecht is.
Programma
De slotavond bestaat uit twee voorstellingen, een spectaculaire dansshow en een feestelijke avondshow vol podiumkunsten. 
18.30-19.30 uur | Dansshow: Iktoon Gooi & Vecht | aanvang: 18.15 uur 
De jonge danswereld van Gooi en Vecht!
Dansscholen gaan de uitdaging aan! Samen met hun leden, kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar oud, verzorgen dansscholen een spectaculaire show met tal van demo’s. Jazz, ballet, modern, streetdance, hip-hop en breakdance passeren allemaal ‘de revue’. 
Met MS Balletschool, LARESZ, Dansstudio Dansu en Dansschool van Harten.
Intermezzo Harmonieorkest Prinses Irene (20.00 uur)
Speciaal voor deze gelegenheid komt het Harmonieorkest Prinses Irene, 40 man sterk, een intermezzo verzorgen in de foyer van Spant! Zij spelen een aantal zeer bekende en beroemde muziekstukken waar eenieder van gaat fluiten. Opgefrist en klaar voor de tweede voorstelling!
20.30-23.00 uur | Avondshow Iktoon Gooi & Vecht | aanvang: 20.15 uur
Podiumkunstenaars uit Gooi en Vecht tonen hun talent!
Amateurkunstenaars verrassen het publiek met het hoge niveau van hun liefhebberij. Het belooft een onstuimige, ontroerende en hilarische avond te worden, met een variatie aan podiumkunsten… dit wil je niet missen!
Met De Gooische muziekschool, Toneelvereniging De Schakel, Muziekvendel Nardinc, STACCATO musicaltheatergezelschap, Muziektheater Spotlight en Salsa Dansschool ESENCIA.
Toegang
Gratis kaarten, voor beide voorstellingen zijn verkrijgbaar op www.spant.org. Zonder kaart, geen garantie op toegang. Kijk voor meer informatie op www.iktoongooivecht.nl 

Iktoon 2018 - Programma Gooi & Vecht