Muider Hardzeildagen 2020 gaan door!

woensdag 29 juli 2020

Het gaat gebeuren, de Muider Hardzeildagen 2020! Waar de inschrijving sinds verleden jaar november al geopend is (en er zijn al schepen ingeschreven!) is er nog niet eerder over gecommuniceerd. Maar het is heus waar, de organisatie is er hard voor aan het werk.

De ontwikkelingen omtrent de corona maatregelen zijn afgewacht. Met het nieuws dat chartervaart nu ook als watersport wordt gezien, en er aan dek geen anderhalve meter regel meer geldt kan de wedstrijd gezeild worden!

De organisatie is in gesprek met betrokken partijen over wat wel of niet mag, maar vooral wat er wel of niet kan. Veiligheid staat daarbij voorop. Zij gaan ervan uit dat de schippers daar ook zo mee om zullen gaan. Daarom is het nu nog te vroeg om te zeggen welke wal activiteiten plaats zullen vinden. Maatregelen kunnen tegen die tijd weer aangepast zijn. Maar er wordt iets (binnen de perken) verzonnen!

Zoals gebruikelijk vinden de Muider Hardzeildagen plaats in het laatste weekend van oktober. Op zaterdag en zondag zeilen er twee wedstrijden plaatsvinden om de eeuwige roem, de wisseltrofeeën en het recht een jaar op te scheppen.