Erfgoedfestival uitgesteld!

vrijdag 27 maart 2020

De wereld heeft het zwaar en we maken allen moeilijke tijden door. Zoals je uit het nieuws hebt vernomen zijn groepsbijeenkomsten tot 1 juni verboden. Daarmee is het ook niet mogelijk om op 19 mei a.s. het Erfgoedfestival te openen.

De gevolgen van de Corona crisis treffen ons hard. De musea en bibliotheken zijn allemaal gesloten en ook de gemeentehuizen zijn beperkt toegankelijk.  Allemaal locaties waar vanaf mei tentoonstellingen en activiteiten waren gepland.

Daarom is besloten het Erfgoedfestival dat gepland was voor de periode mei - september 2020 uit te stellen. In overleg met alle partners zal gezocht worden naar een nieuw moment om het festival te organiseren.