Nederlands Vestingmuseum onderdeel Canon van Nederland

maandag 21 oktober 2019

Op 20 oktober 2019 is Het Nederlands Vestingmuseum onderdeel geworden van het Netwerk van Canonmusea. Directeur Teus Eenkhoorn van het Canonnetwerk overhandigde het Canon van Nederland-schildje aan Oscar Hefting van Het Nederlands Vestingmuseum. De toetreding tot het Canonnetwerk voor de vensters Napoleon en Koning Willem I, werd ingeluid met een toespraak van Alexander Luijten, wethouder van de Gemeente Gooise Meren.

Canon van Nederland
Met de Canon van Nederland als uitgangspunt slaan musea door heel Nederland de handen ineen om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen: het Canonnetwerk. De Canonmusea presenteren iconische topstukken van de Canon in de eigen museale context en trekken op in gezamenlijke programmering en campagne. Deze landelijke samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds september 2017 de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is. Een unieke presentatie die de vijftig belangrijkste personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis toont. De komende jaren groeit het Canonnetwerk uit tot enkele tientallen musea, verspreid over twaalf provincies, met voorwerpen die onmisbaar zijn om de Canon te verbeelden. Zo komt de bezoeker oog in oog te staan met de geschiedenis van Nederland. Met maar liefst drie topstukken krijgt Het Nederlands Vestingmuseum een plek in het landelijke Canonnetwerk:

Topstuk: Een versterkte stad
In 1811 krijgt Holland, dat een jaar eerder is toegevoegd aan het Franse Keizerrijk, hoog bezoek van Keizer Napoleon die de verdedigingswerken wil inspecteren. Onder begeleiding van Generaal Krayenhoff komt hij naar Naarden en de Keizer toont zich tevreden over de staat van de vesting, met zijn zes bastions en solide buitenwerken. Sinds het bezoek van Napoleon zijn de vestingwerken van Naarden nauwelijks veranderd, waardoor we een goed inzicht krijgen in de oorlogsvoering in de Franse Tijd. Het Nederlands Vestingmuseum als locatie sluit daarmee aan bij het Canonvenster Napoleon.

Topstuk: Gesmokkeld briefje

Van 17 november 1813 tot 12 mei 1814 belegert het net opgerichte Nederlandse leger onder leiding van Generaal Krayenhoff de Franse troepen in Naarden-Vesting. Ongeveer 2.000 Franse militairen en burgers wachten binnen de vestingwallen op ontzetting door het Franse leger, die echter nooit komt. Pas als Napoleon op Elba zit geven de Franse troepen zich over. Tijdens de belegering is het versturen van briefjes per postduif de enige mogelijkheid om contact met de buitenwereld te krijgen. Door dit briefje van 19 maart 1814 van Nancy aan Angelique begrijpen we iets van de benarde omstandigheden waarin de belegerden leven. Ook dit briefje sluit aan bij het Canonvenster Napoleon.

Topstuk: Grootkruis der Militaire Willemsorde
Op 12 mei 1823 krijgt Inspecteur-Generaal der Fortificatiën Krayenhoff in het Koninklijk Paleis in Brussel het Grootkruis der Militaire Willemsorde opgespeld door Koning Willem I. Cornelis Baron Krayenhoff (1758-1840), die ook dient onder Koning Lodewijk Napoleon en Keizer Napoleon, is initiatiefnemer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en krijgt deze hoogste militaire onderscheiding voor de voltooiing van de verdedigingswerken aan de Zuidelijke Frontier. Dit bijzondere Grootkruis der Militaire Willemsorde past bij het Canonvenster Koning Willem I.

Tentoonstelling Napoleon “Vive L’Empereur”
Ter gelegenheid van de aansluiting bij het landelijke Canonnetwerk, is tot en met 29 maart 2020 de tentoonstelling Napoleon “Vive L’Empereur” te zien in Het Nederlands Vestingmuseum. In de tentoonstelling wordt de historische rol van Napoleon van verschillende kanten belicht. Naast een unieke serie fotoportretten van de veteranen uit Napoleons Grande Armée, is er ook een dodenmasker van de Franse Keizer te zien. Bij de tentoonstelling wordt ook een educatieprogramma ontwikkeld voor scholieren.