Cursus 'Archeologie in het Gooische Landschap' start op 26 september

dinsdag 5 juni 2018

Op woensdag 26 september 2018 start er een nieuwe cursus Archeologie in het Gooische landschap, tussen Vecht & Eem in Geologisch Museum Hofland. De cursus in zijn geheel omvat 5 bijeenkomsten, waaronder 1 excursie. In deze cursus maakt u kennis met de boeiende archeologie van het gebied tussen Vecht en Eem.

De eerste twee avonden staan in het teken van de ontwikkeling van het landschap, de bodem en de vegetatie en de wisselwerking hiervan met de archeologie. Deze wisselwerking bestaat uit diverse aspecten: de geschiktheid van het landschap voor menselijke occupatie, beschikbaarheid van gesteenten als grondstoffen voor de prehistorische mens en de invloed van de mens op bodemprofielen en vegetatie.

De avonden daarna gaan over de prehistorie en de Romeinse tijd tot en met het recente verleden. Deze twee avonden worden elk geïllustreerd met een korte rondleiding door de tentoonstelling “Gevonden Voorwerpen” in Geologisch Museum Hofland (tevens onderdeel van het Erfgoedfestival programma). De cursus wordt afgesloten met een fietsexcursie waarbij de behandelde onderwerpen in het veld worden bekeken.

De docenten van de cursus zijn Sander Koopman (voorzitter Archeologische werkgemeenschap Nederland-Naerdincklant, docent IVN), Jan Sevink (bestuurslid Geopark Gooi & Vecht, em. hoogleraar fysische geografie) en Anne Hartog (archeologe, conservator van de tentoonstelling in Geologisch Museum Hofland). Het programma ziet er als volgt uit.

Programma:

Woensdag 26 september: “Het ontstaan van het landschap”.
De ijstijden, zeespiegelstijging, veengroei en het ontstaan van de Vecht.  Landschap als basis voor de menselijke occupatie. 
Mogelijke casestudies: Hilversum, Hoorneboegse heide, Aadjesberg, Nieuwe Keverdijkse polder.                    
Docent: Sander Koopman

Woensdag 3 oktober: “Bodemvorming en vegetatieontwikkeling in het Holoceen”.
De wisselwerking daarvan met de mens. 
Mogelijke casestudies: Stuifzand ’t Bluk, Monnikenberg, Gijzenveen.                                 
Docent: Jan Sevink

Woensdag 10 oktober: “Archeologie van het paleolithicum  t/m de IJzertijd”.
Artefacten en vondsten uit het Gooi. Grafheuvels, bronzen voorwerpen en raatakkers. 
Mogelijke casestudies: de Hoorneboegse heide, tijdlagen in het landschap. Zuiderheide als bakermat van de Gooise archeologie.  
Docent: Sander Koopman met Anne Hartog (rondleiding)

Woensdag 17 oktober: “Archeologie van de Romeinse tijd tot heden”.
Romeinse vondsten in het Gooi en de Limes in omgeving Utrecht. Vroegmiddeleeuwse vondsten, verdwenen nederzettingen en conflictarcheologie. 
Mogelijke casestudies: Bussummerheide, Loosdrecht                               
Docent: Sander Koopman met Anne Hartog (rondleiding)

Zaterdagochtend 20 oktober:  “buitenexcursie”   
Docent: Sander Koopman

Bent u enthousiast geworden? Inschrijven voor de cursus aan de Volksuniversiteit Het Gooi kan via deze link.