Wie doen er allemaal mee?

Wereldwijd zijn er natuurlijk talloze grensverleggers en wereldverbeteraars geweest. Bovendien zijn ze er nu nog steeds; mensen die verandering in gang kunnen zetten. Wij richten ons in de tentoonstellingen en exposities op de mensen die hier in de Gooi en Vechstreek geleefd en/of gewerkt hebben. De verhalen over grensverleggers, wereldverbeteraars en uitvinders in de Gooi en Vechtstreek vindt u via deze link. Op deze pagina vindt u het overzicht van de deelnemers aan het festival.