Symposium Energie-Realisme

Energie is H O T ! Kom naar het congres waar CO2 en oplossing elkaar ontmoeten. Dagvoorzitter Simon Rozendaal (schrijver, wetenschapsjournalist, chemicus en vooruitgangsoptimist) leidt je deze middag samen met bekende sprekers (zie kader) door de gerezen problematiek.

De discussie over oplossingen voor het energieprobleem spitst zich toe op zon, wind en biomassa. Er is weinig aandacht voor andere energie-opties.
Om in een schone energiebehoefte te voorzien zal in de voor ons liggende tijd, alle inventiviteit en diepgaande Europese samenwerking noodzakelijk zijn.
Dit symposium brengt, naast opties als energie-opslag, waterstof en industriële restwarmte, ook nieuwe vormen van kernenergie onder de aandacht en wordt verder aardgas als ’tussen-oplossing’ besproken.

Het symposium wordt geopend door Jan Kastje, wethouder klimaat en energie. Sprekers zijn Ir. Simon Roozendaal, Prof. dr. Ir. David Smeulders, Donald Kreiken Msc en Ir. Theo Wolters

Praktische informatie

  Van Tot Toelichting
€ 25.00

Woensdag 28 oktober 2020 Vanaf 13:00 tot en met 18:00