Fort Nieuwersluis

Fort Nieuwersluis is net als Fort Kijkuit in 1673 aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Halverwege de negentiende eeuw is op Fort Nieuwersluis een torenfort gebouwd. Rond 1880 zijn aarden wallen, geschutsopstellingen, een bomvrije kazerne en drie remises toegevoegd.

Natuurmonumenten zorgt ervoor dat dit cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft. Ook zet de vereniging zich in voor betere toegankelijkheid van de forten die het in beheer heeft. U kunt het fort bezoeken tijdens Open Monumentendag, tijdens groepsexcursies van mei tot oktober en op afspraak. Tijdens de Fortenmaand (september) zijn speciale routes voor wandelaars en fietsers uitgezet. De kazerne is ’s winters rustplaats voor vleermuizen, waaronder de zeldzame baardvleermuis. Bosuil en sperwer broeden in het gebied. Omdat voor de fundering van het fort zand is gebruikt, staan er planten zoals vogelmelk, kraailook en gewoon knoopkruid. Aan de rand van het fort staan knotwilgen.