Conferentie Comenius en Pansofie

Van 12-15 november houdt het Comenius Musem een conferentie over Comenius en Pansofie voor Comeniologen en Comenius-geïnteresseerden.