Lamentaties in de Grote Kerk Naarden

n onze jaarlijkse lamentatietraditie hoort u prachtige eenstemmige muziek, uitgevoegd door het Belgische ensemble Psallentes; eenvoudige antifonen met psalmverzen en lamentaties met hun responsoria.

De lamentaties, beter bekend als de klaagliederen van Jeremia, worden hier niet alleen gepresenteerd binnen hun oorspronkelijke context, maar ook becommentarieerd door de drie delen van de boetepsalm Miserere mei, Deus. Uit de vele polyfone zettingen van die psalm koos Psallentes voor die van Josquin Desprez.

Een intiem concert met klein ensemble op de vroege ochtend van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Een mooie opmaat voor een bezoek aan de Matthäus-Passion.

Praktische informatie

Dag Van Tot Toelichting
Vrijdag 30 maart 2018 09:15
Zaterdag 31 maart 2018 09:15

Marktstraat Model.NdtrcItem.HouseNumber
1411 CX, Naarden